ПГ „Ив. Хаджиенов“ отчете свършеното по европейски проект

0
8

ПГ „Иван Хаджиенов“ представи официално финализирането на своя проект „Прилагане на компютърните технологии при употребата на ВЕИ в промишлеността и бита“, финансиран от Центъра на развитие на човешките ресурси“ – секторна програма „Учене през целия живот“. Бяха връчени и сертификатите на преминалите през обучението в няколко етапа 20 възпитаници на учебното заведение . Младежите от ПГ“Иван Хаджиенов“ участващи в проекта, първоначално преминаха през езиково и културно обучение, предшестващо учебната практика.
В рамките на този проект учениците и техните преподаватели проведоха 3 седмичен квалификационен стаж в „WBS Training“- Професионален център в Дрезден, Германия. Последва курс на обучение в областта на компютърните технологии и възобновяемите енергийни източници – области с най-широки
възможности за реализация и все още недостатъчно квалифицирани специалисти у нас.
Младежите от 10,11 и 12 клас (специалности „Компютърна техника и технологии“ и „Промишлена електроника“) проведоха своята учебна практика през лятото – от 14 юли до 3 август .Германските сертификати и придобитите знания и умения дават един успешен старт в кариерата на младите възпитаници на бившия Механотехникум.
Не по-малък ще бъде интересът към новия проект с европейско финансиране, по който ще работи училището в учебната 2013-2014г. – „Компютърно проектиране на технологии в машиностроитроенето“.
Проектът е с европейско финансиране и е на стойност 48 хил. евро. Други 20 деца, догодина също ще получат възможност за експертно обучение в Германия.

Коментари от Фейсбук