ПГЛПТ отчете европроект, реализиран в Барселона

0
1870
Парламентарни избори 2021#

Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр.Казанлък реализира в периода от 01.09 до 08.09.2020г. в гр. Барселона, Испания –  проект на тема „Испанският модел в създаването на подкрепяща среда за работа с ученици със специални образователни потребности” – съфинансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз.

Резултатите от реализирания проект представи на заключителна среща екипът, осъществил Мобилността в каталунската столица.  Чрез презентация присъстващите учители, граждани, журналисти и представители на бизнеса в Казанлък, се запознаха с реализираните професионални визити в различни образователни и социални институции, използващи иновативни методи за работа с хора от различни възрасти в неравностойно положение и с увреждания в Барселона.

Основната цел на проекта е проучване и заимстване на испанския опит за интегриране на ученици със специални образователни потребности (СОП) и изградената подкрепяща среда – архитектурни и социално-битови условия, екипите от специалисти, специални учебно-технически средства и апаратура, дидактически материали и помагала.

Придобития по проекта опит, учителите и ръководството на ПГЛПТ ще използват за подпомагане на процеса за идентифициране на потребности и разработването на индивидуални образователни програми по професионална подготовка на учениците със СОП

По думите на директорът на ПГЛПТ, г-н Антони Илиев това е поредния успешен проект в чужбина, реализиран от гимназията и той ще спомогне за повишаване на качеството на предлаганото професионално образование чрез повишаване на компетенциите на учителите за работа с деца със СОП.

Всеки един от участниците в Мобилността сподели своите впечатления както от работните срещи, така и културно-историческите забележителнсоти на Барселона и отговори на въпросите вълнуващи гостите на заключителната среща.

Официално бяха връчени и Европас сертификатите на участниците в проекта.

Гимназията спечели поредния си проект по програма Еразъм+, който предстои да се реализира през 2021 г.  В него ще бъдат включени ученици и учители и ще включва Мобилности в столицата на Португалия – град Лисабон.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.