Павел баня получава 25 млн. лева за ВиК. Кметът Иса Бесоолу ги инвестира в цялата община

Община Павел баня е една от 13-те общини в България, която ще получи средства за ВиК по Плана за възстановяване и развитие. За първи път в Общината влизат 25 млн.лв. накуп за изграждане, доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и пречиствателни станции за отпадъчни води, каквато всъщност е и Програмата по Плана.  

„Това е една изключително добра новина за всички жители на нашата община, защото с тези средства, с реализирането на тази програма, ще успеем да решим редица проблеми, трупали се с години. С екипа ми сме разработили проекти за подновяване на 46 км водоропводна мрежа и сме в готовност да ги реализираме”, заяви кметът на Павел баня Иса Бесоолу. Той допълни, че за никого не е тайна, че ВиК инфраструктурата е една от най-нуждаещите се от подобрение и доизграждане и то не само в община Павел баня, а в голяма част от населените места в страната. “Щастлив съм, че именно Павел баня бе избрана сред толкова много други общини!”, коментира кметът Бесоолу.

До края на 2026 г. със средствата по Програмата трябва да бъдат ремонтирани и изградени обекти в четири направления, а именно: канализации – 8 км, водопроводи – 12 км, външни водопроводи за допълнително водохващане и реконструкция на пречиствателната станция. Средствата следва да се усвоят от Общината до месец март на 2026 г., като в началото на 2023 г. предстои да започнат съответните възлагателни процедури.

Днес кметът Иса Бесоолу проведе първата тристранна среща по предстоящото реализиране на мащабния проект от Плана за възстановяване и развитие, в която участие взеха управителят на ВиК – Стара Загора инж. Радостин Миланов и представители на ръководни и експертни длъжности в „Български ВиК Холдинг” ЕАД.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram