Още 65 000 лева са нужни за довършване на ремонта в Поликлиниката

0
2599
Парламентарни избори 2021#

Това е записано в доклад за Изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2021 година, който ще бъде подложен на гласуване днес в Общинския съвет на Казанлък.
Сред приоритетите през 2021 г. е ремонтът на ДКЦ Поликлиника – Казанлък. Средствата заложени за текущ ремонт и довършителни работи по бюджета за 2021 година са в размер на 50 000 лева, но са недостатъчни и са необходими още 65 000 лева за довършване на строително-ремонтните дейности, които са извън обхвата на проекта за внедряване на мерки за енергийна ефективност съвместно с НДЕФ. По проекта се изпълняват мерки по енергийна ефективност: топло- и хидроизолация на покрива, поставяне на топлоизолация по фасадите, минерална мазилка, подмяна на дограма, подмяна на ел. инсталация и осветителни тела в общите части на сградата, но не са предвидени средства за преустройство на първия етаж, както и за вътрешен ремонт на коридорите и стълбищата на 5-те етажа.

реклама