Още неизвестни в сагата „Дупката“/Инфекциозна болница/

0
5

Още въпроси възникват по прослуватата „Дупка“ за която казанлъчани трябва да платят близо 4 милиона лева.

Досега бе неизвестен факта, че на първото заседание на Старозагорски окръжен съд, когато „Тракия Трейд“, предявява иск за разваляне на договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен на 01.08.2007 г. и иск за обявяване на нищожност на този договор поради невъзможен предмет и противоречие със закона с правно основание чл. 26 ал.1 и ал.2 ЗЗД, самия управител на фирмата –Тодор Колев вняся молба до съда. С допълнителна молба заявява, че не поддържа исковете за връщане на платената от него продажна цена в размер на 2 108 494, 08 лв., както и за обезщетение за претърпени вреди в размер на 1 116 849, 55 лв. Моли съда да му присъди само направените по делото разноски. По това дело Тодор Колев претендира само за обявяване на договора за нищожен без финансови претенции към Общината. Това се случва през месец май 2012 година. Финансовите претенции са предявени по – късно, което навежда на мисълта, че между Общинското ръководство и „Тракия трейд“ е сключено извънсъдебно споразумение, но явно Общината не е изпълнила своя ангажимент и затова „Тракия Трейд“ предявява иск за около 4 милиона лева. Факт е, че в сключеното споразумение между Галина Стоянова и Тодор Колев на 06.06.2012 г. Кмета поема ангажимент към бизнесмена. В точка 3 „Тракия Трейд“ поема ангажимент да не предявява срещу Община Казанлък искове за връщане на получените суми до приключване на делото на всички инстанции. Делата все още не са приключили, когато „Тракия трейд“ завежда иск за парите. От своя страна Община Казанлък поема задължение да разгледа и реши проблемите на „Казанлък“ АД, на което собственик е Тодор Колев.

1.Да се одобри представен в Общината проект за реално поделяне на търговските площи в обект „Изток“ -собственост на бизнесмена

2.Да одобри проект за промяна на подпокривна част и надстройка на същия обект

3.Да ликвидира съсобствеността между Община Казанлък и Казанлък АД, на базата на постъпило от търговското дружество искане.

Има доста още неизяснени и премълчавани неща като например – решението от заседание на експертен съвет при Община Казанлък с което „Тракия Трейд“ се задължава да внесе искане за промяна на ПУП.

Съгласно ЗУТ инвеститора трябва да направи предложение!!!
Защо в съдебни заседания „Тракия Трейд“ претендира за направени 2 ипотеки на този и на друг имот?

Защо Общината ще плаща друг кредит?

Тъй като „Тракия Трейд“ претендира и за направени разноски по проекти, защо в предаването на Валя Ахчиева – „Открито“ – автора на проекта –арх.Виолета Бакунина заяви, че е получила 100 000 лева хонорар за проекта, а пред Арбитражния съд към БТПП заявява, че хонорара е 200 000 лева?

Защо „Тракия Трейд“ поема ангажимент да търси начин за решаване извън съда на спора и доброволно не е сторено?

Защо никой не води преговори за обявяване на една клауза от договора за нощожна, вместо на целия договор?  В решението на ВКС е записано „в практиката последователно приема,че нищожността на отделни части не влече нищожност на договора като цяло, когато може да се предположи, че сделката би била сключена и без недействителните й части“.

Къде точно е истината за сагата“Дупката“?

И последния въпрос  – ЗАЩО И КОЙ ЗАБЛУЖДАВА ЖИТЕЛИТЕ НА КАЗАНЛЪК?

На всички тези въпроси продължаваме да търсим отговорите, въпреки нежеланието на страните по Договора да отговарят на неудобни въпроси.

Десислава Петкова и

екип на МГ Вис виталис

Коментари от Фейсбук