Отрязаха „Искра“ за помощ заради К19

0
734

Няма да получи финансова помощ заради К19 общинското дружество-издател на вестник „Искра“, защото е реализирало загуба не по време на корона кризата, а още в края на миналата година.

Справка в сайта на  програмата „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ BG16RFOP002-2.073 показва, че искането за подкрепа от „Казанлъшка искра“ ЕООД е отхвърлено заради отрицателна стойност от 5 000 лева в счетоводния му баланс за 2019 г.

Годишният финансов отчет на дружеството за м.г. бе приет на закрито заседание на общинския съвет в Казанлък на 28 май. Според документа „Казанлъшка искра“ ЕООД е приключило годината с положителен финансов резултат – счетоводна печалба от 3 000 лева.

За 2019 г. дружеството е реализирало с 30% повече приходи от предходната 2018 г. Общо приходите от печалби са 85 000 лева.

Коментари от Фейсбук