Отмениха алармата за серен диоксид в Гълъбово

0
3

В 17:00 часа концентрацията на серен диоксид в град Гълъбово

е под средночасовата норма

РИОСВ – Стара Загора информира жителите на град Гълъбово, че отпада необходимостта от предприетите предпазни действия

 Концентрацията на серен диоксид измерена от пунка за мониторинг в централната част на град Гълъбово в 17:00 часа се понижава и вече е под средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър. Измерената стойност за този час е 73 микрограма на кубичен метър.

РИОСВ – Стара Загора информира жителите на града, че вече отпада необходимостта от предприетите предпазни мерки за защита здравето на населението.

Контролът на качеството на въздуха в целия регион продължава. До момента не са отчетени превишения по останалите наблюдавани показатели от другите пунктове за мониторинг.

Коментари от Фейсбук