Осигуряване финансиране за ВиК инфраструктурата в гр. Крън

Кметът на Казанлък Галина Стоянова подписа днес в Министерство на регионалното развитие и благоустройството допълнително споразумение за осигуряване на втория транш от средствата за реализация на обект ,,Изграждане на ВИК инфраструктура на територията на град Крън, I етап на строителството ,III подетап”. С парите ще се доизгради главен колектор с второстепенна канализационна мрежа към него. Строителството включва дейности, които са допълнение към вече извършените строително-монтажни дейности от предходните два подетапа за осигуряване на ВиК инфраструктура на територията на град Крън.

Договорът за финансиране на ВиК проекта бе подписан от Кмета Галина Стоянова на 27 декември 2022 г. Целият проект за подмяна на канализацията в Крън е раздробен на подетапи и всяка година Община Казанлък кандидатства по следващ етап. Общата стойност на проекта е 19 милиона лева.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram