Опитната станция по земеделие в Кърджали се слива с Института по розата в Казанлък?

0
2

Опитните станции и експериментални бази на Селскостопанска академия (ССА) да се слеят с институтите или част от тях да бъдат закрити, предвижда проект за изменение на Закона за ССА. Документът е публикуван за обществено обсъждане.

Ще бъдат ликвидирани четири звена – опитните станция по земеделие във Видин и Ямбол, опитната станция по лозарство в Септември и държавното предприятие „Система за агропазарна информация” (САПИ).

Проектът предвижда следното окрупняване, като Опитната станция по земеделие в Кърджали  да се слее с Института по розата в Казанлък, пише www.novjivot.info. Опитната станция по земеделие в Средец отива към Земеделския институт – Стара Загора.

Обяснението е, че така ще бъдат постигнати икономии чрез съкращаване на администрация.

В проекта се предлага Селскостопанската академия да съставя, изпълнява и отчита бюджет като част от консолидираната фискална програма. В мотивите се обяснява, че така ще бъдат увеличени собствените приходи на Академията.

Предлага се да се формират Центрове за изследвания и иновации, с цел са се преодолее дистанцията между науката и бизнеса.

 

Коментари от Фейсбук