Опасни пестициди в региона

0
1324

Арсен, живак, олово, са сред откритите опасни вещества в бивш селскостопански двор в с. Яворово. Те са от пестициди за разстителна защита, използвани и складирани от 80-те години на миналия век. Открити са три тона опасни вещества. Предстои акция за почистване и в мъглижкото село Елхово. В акцията се включи министър Емил Димитров.

Коментари от Фейсбук