ОИК Казанлък не може да извърши проверка

0
2

Общинска избирателна комисия Казанлък


РЕШЕНИЕ
№ 270
Казанлък, 06.10.2015

ОТНОСНО: жалба с Вх.№161/06.10.2015 16:10 ч. от Николай Стефанов Терзиев, Радион Василев Попов, Минчо Иванов Ковачев, Стойчо Христов Чичеков

Председателят запозна членовете на комисията със съдържанието на постъпилата жалба. Жалбата е подадена на 06.10.2015 г. за събитие, осъществило се на 02.10.2015 г. Към днешна дата ОИК Казанлък не може да извърши проверка на изложения факт (г-жа Галина Стоянова е провела предизборна среща в ДГС Казанлък). В съдържанието на жалбата не се излагат конкретни факти, които да сочат на нарушение на чл. 182, ал. 1 от ИК.

Предвид изложеното, ОИК приема че не е установено нарушение на забраната за предизборна агитация по чл.181 ал.1 от ИК, и

 

Р Е Ш И:

 

оставя без разглеждане жалба с Вх.№161/06.10.2015 16:10 ч. от Николай Стефанов Терзиев, Радион Василев Попов, Минчо Иванов Ковачев, Стойчо Христов Чичеков

 

Решението подлежи на обжалване в 3 дневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Димитринка Маркова Петрунова

Секретар: Адриана Николова Тенева

Коментари от Фейсбук