Огънят, запален от казанлъшките будители, още гори в училище „Кулата“!

0
5373
Парламентарни избори 2021#

С тържество за празника – Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност,  ОУ „Кулата“ отбеляза 24 май. Училищният двор се превърна в празнична сцена, на която се изявяваха талантът, духът, традициите, магията на музиката, танцът, звучността на словото.

Специален празник е днес за 53 деца, които завършват първи клас, за техните класни ръководители, учителския колектив при „Кулата“ и близо 370 деца – ученици в едно от най-старите казанлъшки учебни заведения. То води началото си от 1834 година, когато поп Еню първи запали искрата на знанието в Куленското училище и повярва в нея. Опряно на богатите традиции, независимо от времето и обстоятелствата, училище „Кулата” продължава да се развива и усъвършенства, а учители и ученици успяват да пренесат в бъдещето големите послания на миналото. 

Днес ОУ “Кулата“ – Казанлък е и сред първите иновативни училища в страната.

Гордее се с многобройните си възпитаници, класирали се на общински, областни, национални, международни състезания и конкурси по Български език, Математика, География, Волейбол и др., прославили училището в различни области на политическия, обществен и културен живот.

Честит празник! Честит Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!

От миналото ще вземем огъня, не пепелта …

реклама