Обявиха резултатите от НВО, ето къде в Казанлък приемат документи за гимназиите /Обновена/

0
5

Ден по-рано Министерство на образованието е готово с резултатите от националното външно оценяване след 7 клас. Крайната дата за обявяването на резултатите бе 27 юни, но от министерството изненадаха кандидат-гимназистите още днес.

Резултатите от тези изпити са балообразуващи при кандидатстване в гимназиите и се вписват и в свидетелството за основно образование.

Индивидуалните резултати от НВО са обявявени в електронна система на страницата на МОН и всеки ученик ще има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището. Резултатите си седмокласниците ще могат да научат и в училището си по ред, определен от директора. Училищата ще издадат свидетелствата за завършено основно образование до 03.07.2019 г.

В дните от 03 до 05.07.2019 г. учениците и техните родители ще могат да подадат документи за участие в приема на гимназиите. Задължително е придружаване на ученика от родител, тъй като той/тя подписват заявлението.

Участие в класирането:

Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. се осъществява в периода от 03 юли 2019 г. до 05 юли 2019 г.

Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление: онлайн кандидатстване или чрез подаване на хартиено заявление в едно от определените училища-центрове за приемане на документи.

Ако сте решили да подадете онлайн заявление, следва да имате предвид следното:

– входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://priem.mon.bg с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който ще намерите в служебните бележки за допускане до изпитите или в служебните бележки с резултатите от положените изпити;

– въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“, като за всяка област /ако желаете да кандидатствате за прием в училища на територията на други области/ се регистрира и попълва отделно заявление;

– заявление за кандидатстване за участие в първо класиране за прием в VIII клас в училищата на всяка отделна област се подава еднократно и не може да бъде анулирано или коригирано;

– попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията; изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им;

ако ученикът кандидатства и за професионални паралелки, задължително прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар /след като натисне бутон „Прикачване на медицинско (PDF)“.

– за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Запис“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя;

– въведените желания са видими в профила на всеки ученик.

Ако не желаете да кандидатствате онлайн, може да получите бланка заявление от училище-център за приемане на документи, да я попълните и подадете в един от следните центрове:

Центрове за подаване на документи за участие в І и ІІІ етап на класиране за прием на ученици, кандидатстващи след завършен VІІ клас във всяка община на територията на област Стара Загора:

Стара Загора:

ОУ „Кирил Христов”, гр.Стара Загора;

V ОУ „Митьо Станев”, гр. Стара Загора;

СУ ,,Васил Левски“, гр. Стара Загора;

Казанлък:

ОУ „Мати Болгария”, гр. Казанлък;

ПГ ,,Акад. Петко Стайнов“, гр. Казанлък;

ОУ ,,Чудомир“, гр. Казанлък;

ОУ ,,Антон Страшимиров“, гр. Казанлък;

Братя Даскалови:

СУ ,,Христо Ботев“, с. Братя Даскалови;

Гурково:

СУ ,,Христо Смирненски“, гр. Гурково;

Гълъбово:

I ОУ ,,Св. П. Хилендарски“ , гр. Гълъбово;

Мъглиж:

ПГСС ,,Гео Милев“, гр. Мъглиж;

Николаево:

ОУ ,,Св.св.Кирил и Методий“, гр. Николаево;

Опан:

ОбУ ,,Христо Ботев“, с. Опан;

Павел баня:

СУ ,,Христо Ботев“, гр. Павел баня;

Раднево:

II ОУ ,,Св. П. Хилендарски“, гр. Раднево;

Чирпан:

ОУ ,,Васил Левски“, гр. Чирпан;

ОУ ,,Св.св. Кирил и Методий“, гр. Чирпан;

Работно време на центровете:

І класиране: от 03.07 до 05.07 – 08.00 до 18.00 часа

ІІІ класиране: от 24.07 до 25.07 – 08.00 до 18.00 часа

В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили VІІ клас, включително учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки.

При подаването на копията на документи, трябва да се представят и оригиналите за сверяване. Данните за балообразуващите предмети от свидетелствата за основно образование и за резултатите от НВО се осигуряват служебно чрез информационната система и НЕ СЕ носят от ученика. Свидетелство за основно образование се представя САМО от кандидат от друга област или ако ученикът е завършил основното си образование в предходна година и тогава не е кандидатствал. За ученици, завърнали се от други държави, кандидатстването става с копие на удостоверението за признато основно образование.

Списъците с приетите ученици на първо класиране се обявяват до 11.07.2019 г.  

Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично. Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са класирани. Учениците, които желаят да участват във ІІ етап на класиране подават заявление в училището, в което са класирани на І етап, до 16.07.2019 г. Участниците във ІІ етап на класиране запазват мястото си от І етап на класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание. Ученик, който не се запише или не подаде заявление за второ класиране, губи мястото си от първото класиране.

До 18 юли 2019 г. се обявяват списъците с приетите на втори етап. След този етап учениците трябва да се запишат. Местата не се пазят повече.

На 24 и на 25 юли 2019 г. ще се подават документи за участие в трети етап на класирането за останалите свободни места. В това класиране може да кандидатстват неприетите ученици, като променят желанията си, нови ученици, които до момента не са участвали в класирането, и ученици, които се отказват от класирането си до този момент и се ориентират към останалите свободни места.

Списъците на приетите ученици от третия етап на класиране ще бъдат оповестени на 29 юли 2019 г. Незаетите места в гимназиите продължават да се попълват до 10 септември 2019 г. с кандидатстване в самото училище.

Коментари от Фейсбук