Обявяват резултатите за прием след седми клас в гимназиите

0
731


Учениците ще могат да проверят къде са приети на сайта https://priem.mon.bg/  с входящ номер и код за достъп от служебната бележка на ученика.

Записването започва от днес 13.07.2020 г. до 16.07.2020 г. включително в училището, в което са класирани, съобщават от РУО – Стара Загора.

Ако при записването има деца или родители под карантина, документите се подават сканирани, като към тях се прилага попълнена декларация, че са карантинирани.


Учениците, които желаят да участват във ІІ етап на класиране подават заявление в училището, в което са класирани на І етап, в същия срок, до 16.07.2020 г. Участниците във ІІ етап на класиране запазват мястото си от І етап на класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание. Ученик, който не се запише или не подаде заявление за второ класиране, губи мястото си от първото класиране. Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично.

До 20 юли 2020 г. се обявяват списъците с приетите на втори етап. След този етап учениците трябва да се запишат. Местата не се пазят повече. Записването на приетите ученици на втори етап на класиране е до 22.07.2020 г.
От 24 до 27 юли 2020 г. ще се подават документи за участие в трети етап на класирането за останалите свободни места. В това класиране може да кандидатстват неприетите ученици, като променят желанията си, нови ученици, които до момента не са участвали в класирането, и ученици, които се отказват от класирането си до този момент.
Списъците на приетите ученици от третия етап на класиране ще бъдат оповестени на 29 юли 2020 г. Записването на приетите на трети етап на класиране е до 30.07.2020 г. Незаетите места в училищата с държавен план-прием продължават да се попълват до 10 септември 2020 г. с кандидатстване в самото училище.

Коментари от Фейсбук