Общинският съвет остана глух по въпроса за бежанците, повдигнат от БСП

0
2

Общинският съвет на Казанлък отказа да обсъжда декларация, касаеща болния въпрос за бежанците.

Документът е внесен от групата на БСП още преди две седмици, но председателят на местния парламент Николай Златанов /ГЕРБ/ не я е включил в дневния ред. На днешното заседание той отново отказа текста да бъде коментиран и гласуван, защото декларацията не била разглеждана предварително в постоянните комисии.

От БСП настояват в нарочната декларация /четете пълния текст по-долу/ да бъде отменена Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на Споразумение за интеграция на чужденци, с предоставено убежище или международна закрила. Тази Наредба бе приета през лятото на закрито заседание на НС. Местните социалисти заявяват, че не желаят Община Казанлък да сключва Споразумение за интеграция на бежанци.

Старейшинството, доминирано от ГЕРБ, само изслуша декларацията и не взе отношение.

ДЕКЛАРАЦИЯ

на Групата на „БСП лява България” при Общински съвет- Казанлък

Относно: Настаняване на бежанци на територията на община Казанлък Разтревожени сме от опитите на местната власт да неглижира изключително сериозния въпрос,, свързан с бежанците. Тези техни действия и бягането от отговорност са опасни за справянето с този проблем. Вземайки предвид всички териториални, икономически и социални особености на община Казанлък, както и зараждащото се обществено недоволство, ние, общинските съветници от „БСП лява България”, изразяваме категоричното си несъгласие на територията на общината да бъдат заселвани бежанци. Считаме приетата Наредба с Постановление № 208 от 12.08.2016г., за дискриминационна към българските граждани и пагубна за националния интерес на Република България. Заявяваме, че не желаем Община Казанлък да сключва Споразумение за интеграция на бежанци. Настояваме:

• Да бъде отменена Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на Споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила.

• Да бъде преразгледана Позицията на България по отношение на Дъблинския регламент. Категорично ще отстояваме интересите и изразените нееднократно позиции на българските граждани и се надяваме да предприемете своевременно всички действия, с които да запазите и защитите България.

Декларацията е приета на заседание на Групата на „БСП лява България” при Общински съвет- Казанлък на 29.11.2016г.

Пламен Караджов

Ръководител на Групата съветници от „БСП лява България”

Коментари от Фейсбук