Община Стара Загора изгражда ново кръгово кръстовище в западния край на града

0
6

В капиталовата програма на Община Стара Загора за 2015 г. са предвидени 1, 5 млн. лв. за изграждане на ново кръгово кръстовище на бул. „Ц. С. Велики“ и ул. „Капитан Петко Войвода“.  То ще има площ  близо 2 900 кв.м, ще бъде с две ленти за движение (2×5м) и от юг ще излиза извън границите на съществуващото. Дейностите в тази зона включват направата на насип с голяма височина – до 6м, подпорни стени, корекция на съществуващото дере и удължаване на съществуващия водосток. Сложното съоръжение предвижда и изграждането на канализация по ул.“Кап. Петко Войвода“. Централният остров в кръга ще има формата на елипса и по-голяма площ.

Очаква се новото кръстовище да облекчи значително трафика от града, преминаващ през него в западна посока. Само за час, от 8.00 ч. до 9.00 ч. сутрин, оттам в посока изток- запад и север-юг преминават над 3 600 превозни средства. Съобразно транспортното натоварване пътната конструкция на кръговото кръстовище се оразмерява за „тежко“ до „много тежко“ движение, което включва подобряване на земното легло с 40см. основа от трошен камък и  8см. основа от битумизиран трошен камък, както и 6см. неплътен изравнителен пласт, и полагането на 4см. плътен асфалт за износващ пласт.

Строителните дейности в зоната се усложняват от наличието на подземен кабел от електропреносната мрежа 110kV, който не може да се измества и се налага неговата защита по време на строителството. Предвижда се и изпълнение на стоманобетонна конструкция за защита на канала. Ще се изпълни и корекция на съществуващото дере, която предвижда удължаване на съществуващия водосток.  След съществуващия пътен мост, ще се изгради 32м закрит участък от сглобяеми стоманобетонови елементи 200/200 см, монтирани в талвега на дерето.

В проекта е предвидено изграждането на изцяло нова канализация. Новият  канализационен колектор за битови отпадъчни води с обща дължина 590м ще премине от двете страни на дерето – източна и западна. Предвиден е и нов 71м канализационен колектор за дъждовни отпадъчни води. В трасето на кръговото кръстовище ще се изгради отводнително съоръжение с 16 ревизионни шахти и 6 дъждоприемни улея. За отвеждане на дъждовните води от зоната на кръстовището се предвиждат и 3 бр. бордюрни оттоци.

Ще се изпълни и преместване на контактната мрежа и уличното осветление в обхвата на кръговото кръстовище. По южния му тротоар ще премине и трасето на велоалеята на кръговото кръстовище. Община Стара Загора обявява  процедура на обществена поръчка за избор на изпълнител.

 

Коментари от Фейсбук