Транспортът от Мъглиж и населените места до Казанлък и обратно осигурява Община Казанлък

Съгласно утвърдената транспортна схема от Областния управител на Стара Загора, Община Мъглиж следва да обезпечи обществения транспорт по линията Мъглиж – Стара Загора и обратно, в изпълнение на което на 22.04.2021 г. е подписан Договор с транспортна фирма „Зара бус” ООД, която обслужва транспортните линии Мъглиж – Стара Загора и обратно. Тази информация разпространи пресцентърът на Община Мъглиж.

Според съществуващата транспортна схема и график, одобрени към момента от Областния управител на Стара Загора, транспортът на пътници от град Мъглиж и населените места в общината до град Казанлък и обратно, следва да се осигури от Община Казанлък. Разрешаването и контролът на транспорта, осъществяван от лицензирани и нелицензирани таксита, не е в правомощията на Община Мъглиж.