Община Мъглиж с проект за изграждане и реконструкция на ВиК мрежи

0
1076

След решение на Общинския съвет Община Мъглиж ще кандидатства с проект „Изграждане и реконструкция на ВиК мрежи и ПСОВ гр. Мъглиж, община Мъглиж”, Подобект 1: „Изграждане на ПСОВ с довеждаща инфраструктура, гр.Мъглиж, община Мъглиж“ и Подобект 2: „Изграждане и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа, гр.Мъглиж, община Мъглиж“ към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.
Дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Мъглиж 2014г.-2020 г.
Кметът на Община Мъглиж се задължава да осъществи всички необходими последващи действия във връзка с неговата подготовка и реализация.

С друго свое решение местните парламентаристи дадоха съгласие за изграждане на предпазна ограда от габиони от южна и източна страна на кв. „Свобода” в град Мъглиж с приблизителна дължина 800 м.

Христина Дянова стана кметски наместник на село Борущица, община Мъглиж.

Вижте всички решения от сесията тук:

https://maglizh.com

Коментари от Фейсбук