Община Казанлък: Установено е еднократно нарушение и са наложени санкции

0
9077
Парламентарни избори 2021#

От Община Казанлък реагираха на читателски сигнал в публикация за менюто на Детска млечна кухня.

Публикуваме без редакторска намеса и правото на отговор:

УСТАНОВЕНО Е ЕДНОКРАТНО НАРУШЕНИЕ И СА НАЛОЖЕНИ САНКЦИИ

След направени проверки по сигнал от ОДБХ гр. Стара Загора и РЗИ – гр. Стара Загора е установено еднократно нарушение, т.е. допуснато е влагането на прясно мляко в групата за хранене на деца от 10 месеца до 1 година. Наложени са съответните санкции – заповед за дисциплинарно наказание и парична санкция на виновните лица.

По препоръка на РЗИ – гр. Стара Загора от 25.05.2021 г. възрастовите групи за хранене на деца от детска млечна кухня са две: Първа група – от 10 месеца до 12 месеца с включено промишлено мляко за кърмачета и Втора група – от 1 до 3 години, с използване на прясно пълномаслено мляко.

Децата до 1-годишна възраст консумират промишлено произведени млека за кърмачета. От 1 до 3 години – прясно и кисело мляко със съдържание на мазнини над 3%. Това е уредено в чл.13, ал.1 и ал.2 на Наредба №2 /07.03.2013 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни.

ОП „Кухня – майка в т.ч. дейност детска млечна кухня“ в дейността си „Кетъринг“ за децата от детски ясли и детски градини, осигурява възможност за изготвяне на диетично меню за деца с непоносимост към определени храни, след представяне на съответния документ от лекар специалист и указания за хранителния режим на детето. Към момента се хранят над 20 деца с хранителни алергии в детските заведения на територията на община Казанлък. Изготвените за тях менюта са проверени и одобрени от РЗИ.

реклама