Общината в Казанлък иска нов кредит

0
3932

Нов кредит в размер на 4 379 000,000 лева  срещу поемането на общински дълг  ще поиска  като правомощия от Общинския съвет на Казанлък местната администрация.

Кредитът е нужен за обезпечаване на 65% от строителните дейности, които ще се извършват по проекта  „Светът на траките“.

 Докладната от кмета на Община Казанлък Галина Стоянова с искане за поемането на новия креди, е  включена  в дневния ред на предстоящото на 28 май заседание на Общинския съвет  на Казанлък.

 Кметските мотиви за искания кредит от Фонд „Флаг“ ЕАД с: невъзможността на Общината в следващите 8 месеца да получи авансово финансиране  за проекта от изпълняващия орган-ОП „Региони в растеж“,  тъй като в момента текат процедурите по избор на изпълнители  за различните дейности.  Съгласно подписаният административен договор за проекта, авансово плащане  може да бъде направено едва след сключването на анекси с избраните изпълнители.  

В същото време до края на този месец трябва да се открият две от строителните площадки на обекта.

 Исканият кредит от Община Казанлък от  Фонд „Флаг“ е за  почти 4,4 млн. лева или 65% от стойността на целия проект.

 Според кметската докладна, новият искан кредит ще е за две години, при лихва  от 2,68%.

 Кредитът ще се обезпечава от настоящи и бъдещи приходи в общинската хазна.

Проектът „Светът на траките“, за който Общината в Казанлък има сключен договор С МРРБ по ОП „Региони в растеж“ предвижда консервация, реставрация и социализация на тракийския култов комплекс „Оструша“, изграждане на велоалеи от Крън до Шипка, както и цялостна туристическа инфраструктура за представянето на тракийските гробници в района на комплекса.

Стойността на   бъдещият туристически комплекс е близо 7 милиона лева,

/ 6,735 429,83 лева с ДДС./ . Периодът, в който следва да се изгради е 24 месеца от датата на подписването на договора за безвъзмездна финансова помощ.

Коментари от Фейсбук