ОБЕДИНЕНИ, за да успеем ЗАЕДНО! Разчитаме на подкрепата ви! #56

0
2

Уважаеми жители на Община Мъглиж,

За тези, които не ме познават, казвам се Златко Острешев. Роден съм, през 1979 година, учил съм и живея в град Мъглиж. Завършил съм висшето си образование в РУ „Ангел Кънчев” – гр. Русе – машинен инженер, със специалност „Проектиране и конструиране на техника за селското стопанство”. От 2003 година до настоящия момент работя като ръководител производство и сервизна дейност  на частна фирма в сферата на Агробизнеса в гр. Стара Загора. Мъглиж наричам мой дом, защото не само съм роден и израснал тук, тук расте детето ми, тук живеят родителите ми, тук са погребани предците ми.

Заставам пред вас,  с екип за управление на Oбщина Мъглиж от 17 общински съветници и 6 кметове на кметства. Идваме, за да променим живота на хората! Да осигурим икономическо възраждане на Общината и да върнем славата на  град Мъглиж и съставните села. Да отворим нова страница за по-сигурно бъдеще на нашия общ дом, да задържим и върнем младите, да вдъхнем кураж на родителите и да гарантираме достойни старини на по-възрастните.

Всички вие сте моите съседи, приятели, колеги, познати. И днес, когато съм готов да поискам доверието ви, имам само едно притеснение – как да ви обещая това, което най-силно искате: по-високи доходи, работа за децата и внуците, които да се приберат у дома, грижа за самотните и болните, добра инфраструктура и приветливо място за живеене.

Ще бъда искрен с вас. Не съм вълшебник и нямам вълшебна пръчка в ръката си. Но не ме е страх от работа. Няма да пожаля и минута от времето си, нито на екипа ми, за да търсим програми и разработваме проекти, за да осигурим  заетост за повече хора, защото знам, че само когато човек е осигурен, той може да се радва на живота. И ще се вслушвам във всеки, който има идеите и куража да работим в екип, за да живеем по-добре.

Вярвам във върховенството на закона, личната отговорност, приноса на всеки и свободата на избора. Считам за свое задължение да отстоявам правата на всички жители на общината, независимо от пол, етническа принадлежност, и политическа ориентация.

Знам, че Община Мъглиж може да бъде мястото, в което всички да се чувстваме уютно. И ви подавам ръка, за да го направим обединени!

Визия за общината през периода 2019-2023 г. е:

Община Мъглиж – устойчиво развиваща се община, привлекателна за живеене и бизнес, с развити малки и средни предприятия, селско стопанство, нисък процент безработица,   с развит туризъм,  качествена техническа инфраструктура, европейски стандарт на живот и успяващи хора.

Моят план, като кмет в годините, ще се развие така:

2019 г.– ще е година на ревизия, равносметка и преструктуриране на общинската администрацията;

2020 г.– ще бъде година на проектиране, обществени дискусии и утвърждаване на проектите;
2021 г. и 2022 г. – ще са години на  цялостно обновление на град Мъглиж и селата и значителен ръст на икономиката, инвестициите и новите работни места;
2023 г. – ще открием първите значими проекти и ще продължим изграждането на следващите.

              Основните акценти в предизборната ми програма са:

 • Да бъде прекратено противопоставянето – власт – гражадани, власт – бизнес, власт-партии и неправителствени структури;
 • Властта и гражданите да започнат да говорят помежду си с усмивка и уважение;
 • Да бъде върнато доверието към кмета и общинската администрация;
 • Кметът да не бъде разпоредител, а да разрешава проблемите на хората;
 • Да бъдат премахнати всички административни, нормативни и лични пречки за нормалното функциониране на интересите на гражданите и бизнеса в общината;
 • Да бъде спрян административният рекет над фирми и гражадани;
 • Да се създаде пълна прозрачност на общинските средства и на общинската собственост;
 • Здравеопазването и образованието да са сред фундаменталните грижи за хората и децата от общината;
 • Гражданите да бъдат включвани при вземане на важни решения;
 • Културата да стане част от политиката на сближаване в общността;
 • Развитие на възможностите за алтернативен туризъм.

            ОБЕДИНЕНИ, за да успеем ЗАЕДНО! Разчитаме на подкрепата ви! Гласувайте с номер  56 в  интегралната бюлетина!

                Купуването и продаването на гласове е престъпление

Коментари от Фейсбук