Нови 216 662 лв. глоба ще плащаме заради ремонта на „Източното“ и поредната порочна обществена поръчка на Община Казанлък

0
6

Върховният административен съд /ВАС/ вчера, 4 април 2019г., е потвърдил финансова корекция от 216 662 лева за община Казанлък заради нарушения по обществена поръчка.

Местната ни администрация е обжалвала по-ранно Решение № 1160/13.06.2018 на Административния съд в Бургас по административно дело № 114/2018, но ВАС го е оставил в сила.

Поредната глоба този път е наложена след сигнал за нередност в процедурата по провеждане на обществената поръчка, като са констатирани три нарушения на Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Две от нарушенията представляват въвеждане на незаконосъобразни критерии за подбор на изпълнител, довели до необосновано ограничаване на потенциални лица в процедурата, квалифицирани като нарушения на чл.2, ал.2 от ЗОП.

Става въпрос за поръчка за реконструкция на четири улици и прилежащите им тротоари и обновяване на две зелени площи/зони за отдих в междублокови пространства в кв.“Изток“ с европейски пари по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

На Община Казанлък е определена финансова корекция в размер на 5% от допустимите разходи по два договора на обща стойност 4 333 243 лева.

Община Казанлък е сключила два договора: единият № Д-07-50/01.08.2017г. (BG16RFOP001-1.024-0001-C01-S-02)с изпълнител „Пътно строителна компания ЕС БИ ЕС“ АД, на стойност 2 316 293,87 лева без ДДС, а другият № Д-07-44/17.07.2017г. (BG16RFOP001-1.024- 0001-C01-S-01) с изпълнител ДЗЗД „ВС Конструкции“, на стойност 2 016 950,08 лева без ДДС.

Управляващият орган по разходването на евросредствата по тази програма – зам.зминистърът на Министерство на регионалното развитие и благоустройство Д.Николова, обаче, е установил, че е налично въвеждане на незаконосъобразна методика за определяне на комплексна оценка на офертата, която е довела до необосновано ограничаване на участието на потенциални лица в процедурата. Вследствие на това е наложила и финансовата корекция.

Решението на ВАС е с № 5062 от 04.04.2019г. и е окончателно. Община Казанлък е осъдена да заплати на Министерство на регионалното развитие и благоустройство сумата от 6 155,94 лева /шест хиляди сто петдесет и пет лева и деветдесет и четири стотинки/, заплатено адвокатско възнаграждение за касационна инстанция.

Коментари от Фейсбук