Казанлък задълбочава връзките с побратимените си градове

0
2

От побратимения на Казанлък Търговище Румъния се върнаха в събота трима представители на местната власт, участвали на 8 и 9 септември в празненствата на града в качеството си на наша представителна делегация.

Водени от общинския съветник Драгомир Петков )Експерти за Казанлък), в състава бяха включени и две общински служителки – Татяна Станева, главен експерт по икономика и управление на собствеността и Катя Петкова – експерт деловодител. Дългогодишният им опит в администрацията и заслугите в работата с граждани са повод да бъдат избрани за посещението, а основанието – новите правила, които въвежда кмета на Казанлък за чуждестранните посещения. Те бяха разяснени днес на пресконференция от началникът на кабинета на кмета Сребра Касева, в съчетание с разказа за представителното посещение на тримата ни делегати в Румъния.

В зависимост от поканата на съответния побратимен град, в делегациите ще участва кмета на града или негови заместници, ако посещението е свързано с подписване на важни документи във връзка със сътрудничеството В останалите случаи, когато посещението е израз на добра воля между побратимените градове и е протоколно участие в тамошния празник, то делегацията ще включва по един общински съветник и двама представители на администрацията. Общинарите ще се посочват по нейна преценка от Кмета, а съветникът ще се посочва от председателя на ОбС и колегите му от Председателския съвет.

Не става дума за „награда“, контрира думата във въпроса ни Сребра Касева, а „за един вид стимул за хората, които работят в общинската администрация, които са всеотдайни и заради качеството на работата им и отзивите от нея на гражданите.

Следващата такава делегация, формирана от съветника Ахмед Мехмед (ДПС) и дългогодишните общински служители Живка Узунчева и Ботьо Ботев ще отнесе поздравленията на Кмета на Казанлък по случай празника на ориза в побратимения ни Кочани – Македония на 28 септември, също както колегите им делегати в Румъния са отнесли поздравителен адрес и отправили покана за гостуване на румънските побратими в нашия Празник на розата.

В Търговище, казанлъшката е била една от 5-те побратими на румънците чуждестранни делегации – от Италия, Молдова, Украйна и българския Търговище. Градът е с население 80 хил. жители, подобно на Казанлък, но бюджетът му е 90 млн. евро, за разлика от нашия, който е само 25 млн., но въпреки това Казанлък прави  далеч по-машабен Празник на розата –  сподели впечатленията си в своята сфера, председателят на бюджетната комисия в казанлъшкия общински съвет Драгомир Петков. За Катя Петкова пък, задоволството като деловодител от посещението в Румъния, идват от сравнението с нашенската администрация, която по думите й в Казанлък е доста по-добра и ефективна във връзка с документо-оборота, отколкото в Румъния. Ефективното сметосъбиране и чистотата в центъра на румунския град, пък, впечтлили пазителката на казанлъшката общинска собственост Татяна Станева.

Не всички поводи за общуване с побратимените градове, обаче ще бъдат на ниво протоклно засвидетеслстване на уважение по празници, стана ясно по време на пресконференцията. Така например, на 26 септември в Казанлък пристига начело на делегация кметът на алжирския град Блида, с който кметът на Казанлък ще подпише първоначален основен меморандум за сътрудничество, а областната управителка на Стара Загора – побратимяване с Блида на ниво области. Посещението ще включва и среща с бизнеса – по искане на алжирците.

В края на септември пък кмета на Казанлък Галина Стоянова лично ще посети празника на лютиерите в италианския град Кремона, придружена от почетния гражданин на Казанлък Едрьо Едрев. Причината е, че макар и с дългогодишни приятелски отношения на думи, на практика на документ Община Казанлък няма договор за сътрудничество с Кремона. Втори повод е честването на 100-годишнината на българското лютиерство догодина, което се очертава също да бъде с акцент в Казанлък, за което контактите и авторитетът на Едрьо Едрев в Кремона ще бъдат трамплин.

Договорите за сътрудничество с побратимените на Казанлък градове, особено по-старите като Надканижа – Унгария, Кочани – Македония, Търговище – Румъния трябва да се надградят и разширят и в посока икономическо сътрудничество, посочи Сребра Касева. Досега партньорствата са изграждани предимно по отношение на културния обмен, но и бизнес партньорствата трябва да се обхваната – са се решили от Общината.

За културния обмен – също се въвежда известен ред. От побратимените градове ще се канят за участие в нашите фестивали тематични състави:  за Чудомирови празници – тетрални, за Празника на розта – фолклорни, за Тракийските празници – художници и фотографи, за Петко-Стайновите празници  – хорови състави. Идеята напомня на организацията на Международния фолклорен фестивал по време на празника на розата. Първият Международен хоров фестивал по този принцип ще се организира още тази година в Петко-Стайновите музикални дни наесен.

Kazanlak.com

Коментари от Фейсбук