Новите противоепидемични мерки за жителите на община Мъглиж

От Община Мъглиж напомнят за въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора, считано от 27.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

  1. Пробонабирането на лица със симптоми, суспективни за COVID – 19, за жителите на община Мъглиж се извършва в Лабораторията на „Медицински център Трета поликлиника” ЕООД, гр. Стара Загора. Не се допуска изпращане на проби за PCR диагностика за лица, които нямат клинични оплаквания.
  2. След излизане на резултатите от лабораторията за PCR изследване, пациентите положителни на COVID – 19 и с индикации за хоспитализация се насочват поетапно /по предварително определен график/ към:

 – УМБАЛ „Проф д-р Стоян Киркович” АД гр. Стара Загора;

– „МБАЛ Тракия” ЕООД  /от 29.10.2020 г./

– „МБАЛ – МК Св. Ив. Рилски” ЕООД клон Стара Загора /от 02.11.2020 г./

– „МБАЛ д-р Христо Стамболски” ЕООД гр. Казанлък.

Прием на пациенти, отрицателни на COVID – 19 чрез PCR изследване, и пациенти с възпалителни заболявания на дихателната система от община Мъглиж се извършва в „МБАЛ д-р Христо Стамболски” ЕООД гр. Казанлък.