Новини от вас: Тротоар по европроект

0
2

Това е северният прилежащ тротоар на бл. 26 в кв. Изток, гр.Казанлък. Както всички знаем, ремонтните дейности бяха с европейско финансиране, но както винаги изпълнени по български и недовършени. Остана ни само да се надяваме тротоара да бъде довършен покрай започналия ремонт на улица Олимпиада и улица Толиати.

С.Г.

Коментари от Фейсбук