Новини от вас: Режат клони вместо да косят треви

0
2

В Казанлък, потънал в бурени и трева, режат клони на ул.“Алексанъдра Стамболийски“   вместо да косят зелените площи.

Коментари от Фейсбук