Новини от вас: Наредби ли… закони ли???

0
2

Никоя наредба или закон не ги лови

Нарушават Закон за движение по пътищата.

Когато се превозва обемен товар, който не се побира изцяло в превозното средство, трябва да се осигури безопасността на участниците в движението, като обозначи товара. Когато товарът излиза отстрани на най-издадената част от превозното средство с повече от 20 сантиметра, а отпред или отзад – с повече от 1 метър. Обозначаването на товара се извършва като се поставя червен флаг.

В случая товара не е добре укрепен, и е възможно целият товар или част от него да падне на пътя по време на превозването.

Ч.С.

Коментари от Фейсбук