Не влиза вода в язовир Копринка

0
11362

Според последната справка на Министерството на околната среда и водите – Язовир „Копринка“ в него има – 17,269 млн. м3 вода, което е 12,14% от общия му обем. Язовирът се източва през Вец-а на стената с 0.388м3 в секунда, а в него влизат 0.000 м3. Това означава, че притоците към „Копринка“ са пресъхнали. Язовирът, който не е предназначен за питейни нужди е изключително важен за няколко области. Водата, която се източва от него към р. Тунджа е важна за питейната вода за Стара Загора, Сливен и Ямбол, тъй като помпените станции за тези региони са по поречието на Тунджа.

Другият язовир в региона: Язовир „Жребчево“ – 84,472 млн. м3, което е 21,12% от общия му обем;

Снимка: Енчо Славов

Коментари от Фейсбук