Над 200 000 лева за регионални програми за заетост

0
34
Парламентарни избори 2021#

206 365 лв. са предвидени за регионални програми за заетост за Област Стара Загора.

Финансирането се определя според средномесечното равнище на безработицата и средномесечния брой регистрирани безработни през 2015 г., както и по методика, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика. Съгласно критериите най-много средства ще получат областите Враца (403 671 лв.), Пловдив (369 840 лв.), Монтана (367 800 лв.), Видин (361 576 лв.) и Плевен (359 867 лв.)

Проектните предложения се подготвят от областните и общински администрации.

Целевите групи са: безработни до 29г., с подгрупа до 24, които нито учат, нито са заети, безработни лица над 50-годишна възраст, безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. хора с ниско образование /в т.ч. от ромски произход/, хора с увреждания, продължително безработни лица, лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

Срокът на заетост е до 6 месеца, ще се работи за минимална работна заплата на пълно или непълно работно време през периода от 17.10.2016 до краен срок на заетост 31.03.2017г./Дарик

 

реклама