Мъглиж, Гурково и Казанлък в общ проект

0
2

Възможност за финансиране от няколко европейски фонда дава работата по проект, в който са одобрени на първи етап Община  Мъглиж, като бенефициент с партньори общините  Гурково и Казанлък. За първи път при реализирането на проекта се въвежда подходът „ Водено от общностите местно развитие“, създават се и местни инициативни групи. При реализирането на проектите се очаква да се достигне до малки населени места, повишаване на доходите и заетоста и опазване на район, попадащи в „натура“. Подготвяният проект е от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Коментари от Фейсбук