Михаил Тенев: „Щастлив се считах в строителната работа в неорганизираното още държавно управление“

0
69

„Щастлив се считах, че бях един от първите млади българи, които се удостоиха да бъдат назначени за държавни чиновници и да започнат завидната по това време, но почти неизвестна в началото, строителна работа в неорганизираното още държавно управление.“

Михаил Тенев

 

Михаил Тенев е роден в Казанлък на 15 януари 1856 г. в семейството на търговеца Теню Хаджиколев. Той учи в родния си град, завършва Пловдивската гимназия и следва във Физико-математическия факултет на Женевския университет. Участва в Руско-турската освободителна война (1877–1878) като преводач в щаба на руска-та Трета гренадирска дивизия, а след Освобождението е назначен за чиновник в Управлението на руския императорски комисар в България (т.нар. Временно руско управление), оглавявано от княз Дондуков-Корсаков. От създаването на българските
държавни институции през 1879 г. до 1885 г. заема различни длъжности в системата на Министерството на финансите – подначалник и управител на митница, финансов инспектор и началник на отделение в Министерството на финансите. В периода 15 август 1885 г. – 3 декември 1887 г. е администратор и член на Управителния съвет на БНБ, а след това е управляващ (4 декември 1887 – 31 декември 1894 г.) и управител (1 януари 1894 – 18 януари 1899 г.) на Банката. На 18 януари 1899 г. е назначен за министър на финансите в правителството на Димитър Греков, а на 1 октомври същата година година и в следващото правителство начело с Тодор Иванчов (до 27 ноември 1900 г.). Убеден, че ожесточените и безогледни партийни политически борби са ог-
ромно препятствие за развитието на държавата, М. Тенев упорито се стреми да не се намесва в тях, но въпреки това неволно става тяхна жертва.
Неговата кариера на държавен финансов и банков деятел приключва в края на 1900 г., когато М. Тенев е само на 44 години. Следващите три години са изпълнени с много огорчения за този истински строител на финансова България. Привлечен като обвиняем в качеството му на бивш министър на финансите от Държавния съд, една особена съдебна институция, създадена съгласно чл. 155 от Търновската конституция, М. Тенев е принуден да понесе тежки морални щети независимо от признаването му за невиновен по всички повдигнати обвинения и от оправдателната присъда.
Възстановил своето разстроено здраве от понесените сътресения и твърдо решен да не заема повече държавна служба, в следващите 40 години М. Тенев продължава своята плодотворна дейност като финансист и банкер. Той е
дългогодишен председател и член на управителните съвети на такива мощни индустриални, финансови и банкови институции, като българското акционерно индустриално керамично дружество „Изида“, Софийската фондова борса, Българското общозастрахователно дружество „Орел“, Франко-белгийската и балканска банка, Дружеството на Съединените тютюневи фабрики, Австро-българската търговска камара. От края на ноември 1928 г. в продължение на повече от десет години той отново участва в Управителния съвет на БНБ като негов изборен член, предложен от Управителния съвет на Софийската фондова борса.
Тази дейност на М. Тенев все още очаква своето осветление, но тук ще споменем за едно негово много интересно финансово начинание.
Като председател на Управителния съвет на АД „Изида“ през 1928 г. той предприема и осъществява успешната емисия на облигации от 8% ипотекарен заем на същото дружство в размер на 110 000 щатски долара, равностойни на 15 300 000 лева, за срок от 15 години. Този заем е напълно погасен от дружеството в установения срок. М. Тенев се нарежда и сред големите български спомоществователи. Той прави значителни дарения в пари и имоти в Банкя за построяването на Военноинвалиден санаториум, на почивна станция за служителите в Българската народна банка, на православния храм „Св. Св. Кирик и Юлита“. Наред с това дарява личната си библиотека и осигурява парична подкрепа на читалища и други обществени организа-
ции в родния си град Казанлък.
М. Тенев умира на 5 октомври 1943 г., получил още приживе дължимото при-
знание за огромното си съзидателно дело в името на България.

Из „МИХАИЛ ТЕНЕВ: ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ“
том първи, съставител Христо Яновски
Издателска и предпечатна подготовка: отдел „Печатни издания“ на БНБ

Коментари от Фейсбук