Места без вода, днес

0
1016
08:00/14:00с. Александрово – поради отстраняване на авария Ø 150 ЕТ – без вода част от населеното място;
09:00/12:00с. Скобелево – поради авария на СВО – без вода част от населеното място;
10:00/12:00с. Турия – поради авария на СВО – без вода част от населеното място;
10:00/17:00гр. Шипка – нарушено водоподаване, поради авария на довеждащ водопровод;
11:00/14:00с. Бузовград – без вода северната част, поради отстраняване на две аварии;
Коментари от Фейсбук