Малките матури продължават

0
34

Малките матури продължават  днес с  Български език и литература.

Изпитването е писмено, провежда се едновременно за учениците от всички паралелки от 4-ти клас в училището, в което се обучават децата. „Малката матура“ започва в 10.00 ч. и продължава един учебен час, а за учениците със специални образователни потребности – два учебни часа.По Български език и литература тестът включва диктовка, текст за четене с разбиране и 11 задачи към него. Максималният резултат е 20 точки. Училищни комисии ще извършат проверката и оценяването в рамките на три работни дни. По преценка на преподавателя оценката от „малката матура“ може да бъде вписана в ученическия бележник и в дневника като текуща.

На 13 май на четвъртокласниците предстои препитване по Човекът и природата, а на 16 май – по Човекът и обществото.

Коментари от Фейсбук