Лъже ли министър Лиляна Павлова за броя на променените адресни регистрации в община Казанлък?

0
2

 

След като Пресс ТВ  откри сериозно разминаване на информацията от Националната база данни и тази от кмета на Казанлък за променените настоящи и постоянни адреси на територията на общината в периода 1 февруари-25 април 2015 г., Галина Стоянова разпоредила проверка.

 

Екипът ни показа справка с промяната на адреси в този период, подписана от министър Лиляна Павлова, както и другата от Стоянова. Стана ясно, че данните на Главна дирекция ГРАО към Министерството на регионалното развитие и благустройството и на Община Казанлък са различни.

Поискахме справките по повод на многото сигнали за рязкото покачване на населението по документи на редица общини точно преди оформянето на списъците за местните избори, непосредствено преди 25 април и заради сигналите за множество нарушения при адресните регистрации. До редакцията стигнаха слухове, че за едно лице, което има право да бъде регистрирано на определен адрес не се съхранява документ в съответната администрация за това му право. Друг слух за нарушение са завишения брой лица, които са регистрирани на един адрес, както за нарушения във връзка с административните адреси по села, където няма улици и номера. Например, в една къща са регистрирани няколко лица. Говори се и за нарушения, които са извършени преди изтичането на давностния срок по Закона за административните нарушения и наказания.

Според министерството на Лиляна Павлова общо броят на променените регистрации в общината ни по постоянен и настоящ адрес са 813 от 1 февруари до 25 април тази година. Според Галина Стоянова те 744.

516 са променените адресни регистрации по настоящ адрес, според националната база данни, а 468 според нашата. По-малко са общинските числа и в смяната на постоянния адрес-276, а в републиканския регистър са 297.

Разминаването е с 69 регистрации.

Освен в Казанлък, където според подписаните данни от Лиляна Павлова 556 човека са сменили адресите си, и постоянен и настоящ, към селата са се разтичали да се регистрират 257. Обаче Галина Стоянова твърди за 560 човека с градски адресни маневри и за други 118 по населените места.

От ГД ГРАО информацията показва, че най-много за се завтекли да се записват адресно в Крън, Горно Изворово, Копринка, Ръжена, Горно Черковище.

В днешно прессъобщение на Общината по повод разпоредената проверка се казва:

„Във връзка с промените в Закона за гражданската регистрация  (ЗГР), обнародван в ДВ/ бр.55/21.07.2015 г., със заповед на Кмета на община Казанлък е назначена комисия, която извърши проверка за спазване на разпоредите на чл. 92 и чл. 99 а от ЗГР за извършените адресни регистрации в периода 01.07.2014 г.-30.04.2015 г. на територията на община Казанлък. В състава на комисията са включени представители на Областна администрация, Териториално звено ГРАО към МРРБ,  РУ „Полиция“ и Общинска администрация.

В резултат на извършената проверка е съставен протокол, който е обявен на интернет страницата на Община Казанлък www.kazanlak.bg  и таблото в Центъра за информация и услуги на гражданите.

Видно от протокола, за периода от 01.07.2014 г.-30.04.2015 г. извършените адресни регистрация на територията на град Казанлък са направени при спазване на изискванията на чл. 92 и чл. 99 а от ЗГР и не са констатирани нарушения.

За населените места на територията на общината комисията е  констатирала нередности в 3 кметства, за които ще се пристъпи към заличаване на регистрациите“.

 

И тогава попитхаме и сега също: Кой лъже? Лиляна Павлова или Галина Стоянова?

От прессъобщението се разбира, че кметът Стоянова отново е цялата в бяло и безгрешна, на практика излиза, че лъже в цифрите…министър Лиляна Павлова!?

 

Коментари от Фейсбук