Лекарите кът 1 313 работят в региона

0
6

В края на 2018 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Стара Загора практикуват 1 313 лекари. Лекарите по дентална медицина са 287, като 282 от тях работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 2 219, от които 1 510 медицински сестри и 164 акушерки.

            Към 31.12.2018 г. 55.7% от практикуващите лекари са жени. Най-голям е делът на лекарите във възрастовите група 45-54 години – 35.5% и 55-64 години – 31.5%. Младите практикуващи лекари  – на възраст до 35 години, са 178, или 13.6%, а най-възрастните (на 65 и повече години) – 132, или 10.0%.

            В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 216, или 16.5% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от: Спешна медицина – 76, или 5.8%, Педиатрия – 74 (5.6%),  Акушерство и гинекология – 70 (5.3%), Хирургия и Нервни болести – по 67 ( 5.1%).

            Осигуреността с лекари в област Стара Загора в края на 2018 г. е 41.5 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 9.1 на 10 000 души от населението.

            Показателят за осигуреност с лекари в областта е по-нисък от средния за страната (42.4 на 10 000 души от населението). Стойности над този за страната има показателят в областите Плевен (62.0 на 10 000 души от населението), Пловдив (51.2), София (столица) (50.9) и Варна (50.0).

Най-нисък е показателят за областите Кърджали (25.9 на 10 000 души от населението), Добрич (26.7) и Перник (28.6).

nsi.bg

Коментари от Фейсбук