КПКОНПИ образува производство за установяване на конфликт на интереси срещу директор на РЗИ– Стара Загора

0
47

С решение, прието на заседание днес, 29.01.2020 г., Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество образува производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на директор на Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – Стара Загора: по сигнал, че притежава и хоспис на територията на общината, спрямо който и спрямо конкурентните му обекти контролът се осъществява от подчинените на директора служители от състава на РЗИ;

Отговор на

Д-р Златина Нанева

Директор на РЗИ – Стара Загора

Относно журналистически въпроси, свързани с публикуваната информация на сайта на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за образувано производство по сигнал, че притежавам хоспис на територията на общината, Ви информирам, че не притежавам дялове и акции в търговското дружество, което управлява хосписа от 25 юли 2006 г. Това е видно от Търговския регистър и е посочено в моя Декларация за имущество и интереси по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, която съм подала през 2018 г. в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Няма да правя изявения по темата до приключване на проверката.

Коментари от Фейсбук