Консултациите за определяне състава на РИК Стара Загора са на 5 февруари

0
386
Парламентарни избори 2021#

Консултациите за определяне състава на Районна избирателна комисия ще се проведат на 5 февруари от 11:00 часа в областна администрация Стара Загора. Консултациите се провеждат във връзка с изборите за Народно събрание на 4 април.

Съгласно чл. 60, ал. 1 и ал.2 от Изборния кодекс консултациите са публични, като освен парламентарно представените в 44-тото Народно събрание на Република България партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, в консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Съставът на РИК Стара Загора е от 17 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар.

С Указ № 9 на Президента на Република България, обн. ДВ, бр. 5 от 19.01.2021 г. е определен 4 април 2021 г. за дата на произвеждане на Избори за Народно събрание.

реклама