„Книга остави – къщичките напълни“!

В края на октомври 2018 г в парк „Розариум“ бяха поставени четири къщички за книги по проект „Bookcrossing zone“ на Младежки център за развитие – „Взаимопомощ“ в партньорство с Общинска библиотека „Искра“. 

Първите книги бяха предоставени от ОБ „Искра“, но част от тях вече липсват, а някои от къщичките са дори празни, въпреки че периодично се зареждат от библиотеката.

Поради тази причина, младежката организация и техните парньори по проекта излязоха с призив към казанлъчани да помогнат за попълването на книжния фонд на къщичките, които са на разположение на деца и възрастни в парк „Розарим“, с кампания „Книга остави – къщичките напълни“.

Снимка : Иван Бонев

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram

„Книга остави – къщичките напълни“!

В края на октомври 2018 г в парк „Розариум“ бяха поставени четири къщички за книги по проект „Bookcrossing zone“ на Младежки център за развитие – „Взаимопомощ“ в партньорство с Общинска библиотека „Искра“. 

Първите книги бяха предоставени от ОБ „Искра“, но част от тях вече липсват, а някои от къщичките са дори празни, въпреки че периодично се зареждат от библиотеката.

Поради тази причина, младежката организация и техните парньори по проекта излязоха с призив към казанлъчани да помогнат за попълването на книжния фонд на къщичките, които са на разположение на деца и възрастни в парк „Розарим“, с кампания „Книга остави – къщичките напълни“.

Снимка : Иван Бонев

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram