Кметът Цонев: Правят се опити да се внуши наличие на дискриминация

“ От жалба бях информиран, че проблем има единствено с избирателна секция № 3 в Гурково“, коментира за Пресс ТВ кметът на община Гурково Мариан Цонев. Тя е ситуирана в Младежкия клуб на ул. „Латинка“ № 13а в Гурково.

Цонев уточни още:: „Изборният кодекс не съдържа забрана за промяна на местонахождението на избирателните секции, нито се изисква мотивация за промените, ако такива са въведени. Секциите са определени така, че да се осигури максимално улеснение на избирателите. Вярно е, че секцията се намира в район, в който голяма част от населението е от ромски произход, но това не може да бъде аргумент тя да не бъде откривана. Ежедневно жители на Гурково от всякакъв произход получават доставките си по Програма „Топъл обяд“ от това място и досега не е възниквало никакво напрежение. Клубът се използва безпроблемно от всички

етноси в района.
В тази секция по избирателен списък ще упражнят правото си на вот 850 бр. избиратели. За тях би било изключително улеснение да гласуват в помещение, намиращо се в непосредствена близост до домовете им. По този начин ще се предотврати и възможността за струпване на големи групи от хора по време на изборния процес в района на СУ „Христо Смирненски“- гр. Гурково, респ. ще се минимизира възможността от възникване на напрежение между привърженици на различните политически партии.
Допълнителен аргумент за ситуиране на секцията в Младежкия клуб е, че по този начин се предотвратява пресичането на републиканския път към Прохода на Републиката, който е изключително натоварен и създава предпоставки за настъпване на инциденти и струпвания на тежкотоварни автомобили.

    Право на кмета е да определи местонахождението на избирателните секции, като целта е гражданите да бъдат максимално улеснени при упражняване на избирателните си права. В конкретния случай са спазени условията на Изборния кодекс за образуване на секция. Промяната на адреса на секцията не води до нарушения на установените правила. По отношение на тази секция, както и на всички избирателни секции ще бъдат приложени необходимите мерки за спокойно протичане на изборния ден.
     Не приемам, че е налице каквато и да е заплаха за членовете на СИК, застъпници, наблюдатели и представители на партии и коалиции, тъй като според изискванията за секцията (както и за всички избирателни секции) ще има осигурена полицейска охрана.
     Право на глас имат всички български граждани, без оглед на тяхното етническо самоопределение. Не приемам направения чрез жалбата опит да се внуши наличието на дискриминационно отношение към една или друга група гласоподаватели.
     Предвид изложеното, моля да оставите депозираната жалба без уважение."

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram