„Кастамону България“: Разпространява се невярна информация за замърсяване на компонентите на околната среда

В официално становище на „Кастамону България“ АД, получено в редакцията ни, се казва, че в електронните медии и социалните мрежи върви разпространение на невярна информация за замърсяване на компонентите на околната среда. Ето и какво гласи позицията, зад която стои и името на изпълнителния директор Чаатай Пийадеджи, която публикуваме без съкращения:

Във връзка с появяващите Се от 25.03.2023 год. насам в електронни медии и социални мрежи съобщения и коментари твърдящи, че са констатирани негативни изменения в качеството на атмосферния въздух в населените места Казанлък и Голямо Дряново, и около територията на яз. Копринка, и в които автори и коментиращи твърдят пряко или косвено, че отчетените от новомонтираните станции показатели са резултат от дейността на Кастамону БългарияАД, уведомяваме Всички заинтересовани граждани, че това представлява разпространение на подвеждаща невярна информация. Последната не е в съответствие дори с публично обявени факти относно датите на монтаж на измервателните системи и тестовия режим на тяхната работа.

До момента дружеството запазваше мълчание от уважение към институционалния авторитет на компетентните органи, и съобразявайки се с правото на свободно изразяване на гражданите. Конституцията на Република България гарантира, че всеки има право да търси, получава и разпространява информация, като осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу обществения ред, народното здраве и морала.

Разпространяването на невярна, подвеждаща или манипулирана информация за наличие на вредни за човешкото здраве фактори в околната среда и поточно в атмосферния въздух, както и за отчетени плашещи превишения, при отсъствие на надеждни данни и доказателства за това, както и създаването и поддържането на състояние на страх и несигурност в населението, представляват действия против установения ред и сигурност в обществото, и дружеството ще употреби всички допустими от закона средства за защита

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram