Кандидат – депутати от листата на ДПС 27 МИР Стара Загора

0
2
1.Халил Летифов
1.Халил Летифов

1.Халил Летифов – Роден на 16 април 1979 г. в Смолян. Възпитаник на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, където е завършил „Стопанско управление“. Има магистратура по „Психология на управлението“. Трети мандат областен председател на ПП ДПС-Стара Загора, преди това е председател на Младежкото ДПС. Зам.-председател на Общински съвет-Казанлък. Народен представител в 42-ото НС.

Женен, има двама синове – на 8 г. и на 4 г.

 

 

2. Шандоан Халит
2. Шандоан Халит

2.Шендоан Халит – Роден през 1987 г. Завършил е Стопанско управление във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, както и Българското училище за политика „Димитър Паница“. Израства постепенно от общински председател на младежката структура в Община Павел баня, двама мандата областен председател на младежите до народен представител в 42-рото народно събрание. В момента е председател на общинския съвет към община Павел баня.

Женен  има двама синове – на 3 г. и 1,5 г.

 

3.Щилиян Велинов
3.Щилиян Велинов

3.Шилиян Велинов – Роден през 1983 г. Кмет на с. Нова Махала  .Завършил средно образование в обш. Николаево. В момента  следва зооинжинерство в Aграрен факултет към Тракийски университет.

 

 

 

 

 

4.Мехмед Зейнел
4.Мехмед Зейнел

4.Мехмед Зейнел – Роден през 1981 г. Магистър Зооинженер. Също така дипломиран кадър на Младежката академия за либерални политики. Специализирал стажове в република Швейцария – Селско стопанство. Втори мандат областен председател на младежката структура на ДПС Стара Загора. Директор ОД на ДФ „Земеделие” Стара Загора.

 

 

 

5.Д-р Тунджай Йозтюрк
5.Д-р Тунджай Йозтюрк

5.Д-р Тунджай Йозтюрк – лекар-офталмолог. Роден е на 4 декември 1978 г. в Пловдив. Завършил е основното и гимназиалното си образование в гр. Бурса, Турция. След гимназия завършва Тракийския университет в Стара Загора, като специализира офталмология до 2009 г. в Медицинския факултет.

Женен има един син на 13 г.

 

 

 

6.Айше Маневска
6.Айше Маневска

6.Айше Маневска – Родена на 02.081972г. От гр. Крън. Завършва Технически университет СОФИЯ.

Омъжена с 2 деца-11г. и 19г.

 

 

 

 

 

7.Орхан Кемалов Асанов
7.Орхан Кемалов Асанов

7.Орхан Кемалов Асанов – Роден на 14.02.1972 г. в Чирпан. Завършил стопанско управление в Благоевград. Женен с две деца.

 

 

 

 

8.Ферид Рюстемов Бекиров
8.Ферид Рюстемов Бекиров

8.Ферид Рюстемов Бекиров – Роден на10.07.1959г.

Средно-специално образование.

Кмет на с. Долно Изворово 6-и мандат.

Женен с 2 деца.

 

 

 

9.Елифе Юсеинова Кискинова
9.Елифе Юсеинова Кискинова

9.Елифе Юсеинова Кискинова – Родена на 09.08.1988г.

Икономист, завършил Стопанска академия „Д.А. Ценов“, гр. Свищов

Семейно положение: неомъжена;

 

 

 

 

10.Гюнай Месут Бекир
10.Гюнай Месут Бекир

10.Гюнай Месут Бекир – Роден на 24.06.1981 г. Живее в с. Габарево, община Павел баня.

Завършил ПГРХ Христо Ботев гр. Павел баня.

Общински председател на младежката структура в община Павел баня.

Женен с две деца

 

 

 

 

11.Ридван Байрям Иляз
11.Ридван Байрям Иляз

11.Ридван Байрям Иляз – Роден на 22.10.1974 г.

Образование: Висше

Председател на комисията по селско и горско стопанство
Член на комисията по култура, информационни средства и вероизповедания

 

 

 

12.Гюлджан Мюмюнали Дурмуш
12.Гюлджан Мюмюнали Дурмуш

12.Гюлджан Мюмюнали Дурмуш – Родена на 14 .04.1979 г. от гр. Гълъбово. Завършва в гр. Пловдив Управление на проект и Стопанско управление.Неомъжена.

 

 

 

 

 

13.Сунай Селимов Селимов
13.Сунай Селимов Селимов

13.Сунай Селимов Селимов – Роден на 08.08.1991. Завършва средно образование Механо Техникум в гр.Казанлък. В момента следва Аграрно инжинерство в Аграрния факултет ТРУ.

Неженен от с. Хаджи Димитрово.

 

 

 

14.Вахдет Асанов Мехмедов
14.Вахдет Асанов Мехмедов

14.Вахдет Асанов Мехмедов – Роден през 1983 г.

Завършва средно образование Механо-техникум.

В момента следва Аграрно инжинерство в Аграрния факултет ТРУ.

Женен с 2 деца.

 

 

 

15.Милена Дружемирова Тисова
15.Милена Дружемирова Тисова

15.Милена Дружемирова Тисова – Родена 14.08.1975 г. в Айтос. Има средно-специално образование с профил помощник възпитател в детска градина.

Омъжена с три деца.

 

 

 

 

16.Ерай Назиф Мехмед
16.Ерай Назиф Мехмед

16.Ерай Назиф Мехмед – Роден на 19.08.1986г.

Средно образование Техникум по транспорт.

Завършва Висше образование в Технически университет гр. Габрово.

Женен с 2 деца.

 

 

 

17.Иван Енев Костадинов
17.Иван Енев Костадинов

17.Иван Енев Костадинов – Роден на 25.01.1974 г .

Средно образование Електротехникум.

Завършва педагогически факултет в гр. Велико Търново.Също така и Български Богословски колеж.

Кмет на с. Калитиново.

Има три деца.

 

 

За ДА СПАСИМ БЪЛГАРИЯ, на 26-ти март гласуваме с бюлетина № 9!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

 

 

Коментари от Фейсбук