Казанлъшки прокурор стана заместник-административен ръководител на Районна прокуратура Стара Загора

Мария Михайлова встъпи в длъжност като заместник-административен ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора

Днес, 27.01.2021 г., прокурор Мария Михайлова встъпи в длъжност като заместник – административен ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора. Тя има над 18 години юридически стаж, от които 11 години в Прокуратурата на Република България. От 2012 г. е прокурор в Районна прокуратура-Казанлък, като е била и заместник-районен прокурор. 

Прокурор Михайлова е наблюдавала преписки и дела за деяния, извършени при усложнена престъпна дейност. Тя е ръководила специализирано звено за работа по преписки и досъдебни производства за престъпления, извършени от непълнолетни и при посегателство срещу малолетни и непълнолетни лица. По нейна инициатива в Районна прокуратура – Казанлък започва въвеждането на международните стандарти за изслушване на деца, жертви на престъпления. Участвала е и в специализирани звена за работа по преписки и дела, образувани по ЗОДОВ, по граждански дела, а от 2015 г. и в осъществяване на наказателно-съдебния надзор на структурата. Тя има и съществен личен принос в срочното и качествено изпълнение на задачите на прокуратурата в гр. Казанлък.

Пресцентър на Апелативна прокуратура – Пловдив

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram