Казанлъшкият язовир се изпуска контролирано

0
6720
Парламентарни избори 2021#

Язовирът е пълен на 81%, потвърди министър Емил Димитров. Няма опасност от преливане на язовир Копринка край Казанлък. Предвид очакваното снеготопене и обилни дъждове от язовира се изпускат по 10 куб. м в сек.. Водата се пуска по канала към Стара Загора и към река Тунджа и респективно към Жребчево. Ако се наложи от язовира могат да се изпускат до 30 куб.м/сек, без това създаде опасност от наводнения в поречието на река Тунджа.

реклама