Казанлъчанки благодариха на Аладжова, че върна таксата за предучилищна

0
2

Майки от Казанлък изказаха благодарност на областния управител Живка Аладжова за връщането на решението на Общинския съвет в града, с което бе планирано увеличаване на таксите за детски градини и ясли в община Казанлък. С Решение № 1025 от 31.07.2014 г. Общински съвет Казанлък внася корекция в Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък и заменя месечната такса за посещение за посещение на детска градина – 30 лева, и детски ясли и яслени групи в ОДЗ – 24 лева, с дневна такса съответно 1,80 лв. – за целодневни подготвителни групи в детски градини (5-6 годишни деца) и 2,20 лв. за детски ясли, яслени групи в ОДЗ и за детски градини (3-4 годишни).
Аладжова върна решението, тъй като предложението за промяна размера на таксите не е придружено с икономическа обосновка, каквото е изискването на Закона за нормативните актове, а освен това не е посочено кое налага въвеждането на присъствена месечна такса, за какви услуги е определена тя и по какъв начин е формиран ценовият й размер.
Гласуваното от Общински съвет Казанлък предложение противоречи и на чл. 81 от Закона за местните данъци и такси, според който за ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или настойниците месечни такси.

Само заедно можем да се справим с COVID-19. Всеки един от нас е отговорен за тази борба.

Нека бъдем дисциплинирани.

Да спазваме препоръките на експертите.

Грижете се за себе си, за близките си и за околните.

Останете си вкъщи – пазете човешкия живот!

Екип на Медийна група Вис виталис