Казанлъчанин внася иск в съда срещу „скобаджиите“

0
2

Казанлъчанин внася искова молба в съда срещу действията на „скобаджиите”. През месец декември миналата година автомобилът на гражданина е „закопчан” пред мястото ,където живее и където се намира офиса му. Колата е била спряна в близост до спирка на обществения транспорт и затова му е съставен акт по Закона за движение по пътищата от полицейските органи. Час след това е поставена и „скоба” на колелото на автомобила му, което логично води до въпроса: „,Кой е с правомощия да глобява на това място,?” Зоната не е определена, маркирана , обозначена с табела, че да се забранява паркирането, каквито са изискванията. Според Наредба №30 на Общинския съвет в Казанлък „/8/ (Нова с Решение № 305/24.07.2012 г.) Зоните с режим за кратковременно паркиране се сигнализират с пътен знак, табела и маркировка, отговаряща на разпоредбите на настоящата наредба и действащите нормативни актове.” На блокирания автомобил не е поставен стикер с телефон за контакт или за това, че е блокиран. Ден по – късно се появява такъв и то на страничното стъкло . А според действащата Наредба -,,(4) На предното стъкло на автомобила се поставя съобщение за водача, че автомобилът е блокиран, с указания за реда за освобождаване му.” Скобата не е махната до края на работния ден ,ни то е спазено изискването на Чл.28. (Нов с Решение № 305/24.07.2012 г.) При престояване на блокиран по реда на чл. 27 от настоящата наредба, със скоба автомобил, той подлежи на принудително преместване от мястото на паркирането, по реда на чл. 168 от ЗДвП, като водачът или собственикът на автомобила, освен таксата за блокаж и деблокаж, заплаща и разходите по транспортирането и отговорното пазене.
Така автомобилът стои четири дни със скоба. В това време собственикът му търпи пропуснати ползи . Здравословен проблем обаче го кара в ноща на 4 –я ден да се помъчи да запали автомобила. От което нанася щети по него в рамер на хиляди левове.Заради ината на „,скобаджиите” сега ще си търси обезщетението от нас, т.е. от нашите данъци.
Простичките въпроси стоят и днес и ще стоят, докато не стане ясно: има ли избирателност в поставянето на скоби от общинските „скобаджии”? Рекет, корупция, злоупотреба със служебно положение или пладнешки обир на казанлъчани е схемата за контрол на кратковременното паркиране? Или всичко взето заедно?

10952880_886512544713965_1034435073_o10957344_886512858047267_796184546_ophoto.php

Коментари от Фейсбук