Казанлък с входирани проекти за над 56 милиона

0
99

На 12-ти октомври отбелязваме деня на българската община. Честит празник на всички специалисти и служители в общинска администрация в Казанлък. По време на днешния празник кметът Стоянова, обяви – всички проекти, по които работи в момента Община Казанлък, са на стойност над 62 милиона лв., като има само два наследени от предходния мандат проекти на стойност 6 млн.100 хил. лв. Това говори, че сегашното ръководство на Общината е успяло да активизира значително работата по оперативните програми на ЕС и в момента има спечелени, в процес на изпълнение и очакващи класиране проекти за над 56 млн. лв. В словото си пред администрацията кметът Галина Стоянова подчерта още: „Приоритетите, които са важни за развитието на община Казанлък, са образованието, културата, туризмът, инфраструктурата, здравеопазването, но приоритетна и важна е всяка една сфера от обществения, икономическия и социалния живот в нашата община.

Община Казанлък извърши ремонт, реконструкция и асфалтиране на изключително голям брой улици в Казанлък, в населените места и по 4-класната пътна мрежа – общо 42 позиции, което не е правено не с години, а с цели кметски мандати. Размерът на средствата за реализираните дейности в община Казанлък са – за асфалтиране 1 834 110 лв., за строителство – 1 834 110 лв, за инженеринг – 563 462, за проектиране на обекти, вкл. за кварталите „Кулата“ и Крайречен“ и улиците „Севт“, „Москва“ и „Кенали“ – 116 768 лв.“

 

Коментари от Фейсбук