„Искра“ стои по-високо от преходните форми на групи, политици и прищевки“

0
1219
Парламентарни избори 2021#

„В огнището на „Искра“ още посилно ще гори светещият огън на културата, защото тя чувства общата грижа и морална подкрепа на своите членове и граждани, за да продължи с още по-голяма самоувереност по верния път на обществения дълг“.

Написаното е от Петко Попов по повод Ученолюбива дружина „Искра“, чието продължение е Народно читалище „Искра-1860“ в Казанлък. Публикацията е от пожълтелите страници на вестник „Казанлъшка искра“.

Думита на автора са потресаващо актуални днес, когато НЧ“Искра“ отбелязва 160 години.

Ето и цялата статия:

Факсимилето е от електронния архив на Библиотека „Искра“, Казанлък