Има опасност от преливане на притоците на Тунджа

0
6

По данни и прогнози на НИМХ, днес и в петък речните нива в цялата страна ще се повишават, в резултат на измерените и прогнозирани количества

валежи от дъжд, предупреждават от Министерството на околната среда и водите. В Източнобеломорския басейн се очаква покачване на Тунджа –

горното течение на реката и съответните притоци реките Саплама, Тъжа, Едровица, Турийска, Акдере, Гюрля, Енинска, и Мъглижка.

Коментари от Фейсбук