Има ли негласно споразумение между собственика на „Тракия Трейд“ и кмета на Община Казанлък?!

0
5

Има ли договорка между Галина Стоянова и собственика на „Тракия трейд“?!

По този въпрос се говори само и никой не може да го докаже. Но може например да помисли. В споразумението, което подписва с Тодор Колев, Галина Стоянова поема ангажимент-

1.Да се одобри в законоустановения срок в Общината проект за извършване на реално поделяне на търговските площи в Търговски комплекс „Изток“, изграден възоснова на учредяване право на строеж.

2.Да се одобри в законоустановения срок представения проект за промяна на подпокривна чат с допълнителна надстройка на кота 11 м. С площ 316,62 кв.м на същия търговски обект.

Това споразумение е подписано на 06.06.2012 г. В същия ден в Община Казанлък постъпва Заявление №168-06-65/2012 г. от Тодор Иванов Колев, Изпълнителен директор на „Казанлък” АД, за учредяване на право на надстрояване по утвърден проект на съществуваща сграда, построена върху имот, частна общинска собственост.

На 25 февруари 2013 година в Общински съвет е внесен Доклад от Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие и учредяване на безсрочно, възмездно право на надстрояване на сграда, построена върху имот, частна общинска собственост. Де факто узаконяване на обекта в квартал ,,Изток,, на Тодор Колев. Съответно Общинския съвет казва ,,ДА,,. Това е за така наречения МОЛ в източното и това надстрояване е извършено през миналия мандат. Тогава Колев подава документи за узаконяване, но Общинския съвет ги отхвърля. В доклада е записано -„даване на съгласие и учредяване на безсрочно, възмездно право на надстрояване на сграда“. Ами тя сградата вече е построена. Как така ще се учредява право на строеж ?

Мотиви: Кметът на общината докладва, че е постъпило Заявление №168-06-6#5/2012 г. от Тодор Иванов Колев, Изпълнителен директор на „Казанлък” АД, за учредяване на право на надстрояване по утвърден проект на съществуваща сграда, построена върху имот, частна общинска собственост. Как е утвърден проект на нещо незаконно?! 

В точка 4 на споразумението е записано – точка 4 да се извърши в законноустановените срокове процедура по ликвидиране на съсобственост между Казанлък Ад и Община Казанлък. И съответно на 05.04.2013 – Галина Стоянова внася в Общинския съвет проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху УПИ XIV – 213 ‘за ОДО’ в кв.191 по плана на гр.Казанлък чрез продажба частта на общината, приемане на пазарна оценка в размер на 42 000.00 лв. без ДДС и упълномощаване на кмета за сключване договор за продажба на съсобствената част на Община Казанлък в същия имот. Това става въпрос за имота на пощата, в който още по времето на Стефан Дамянов, Тодор Колев е искал да изкупи общинския дял от 175кв.м, но предложението му е отхвърлено. Сега обаче му се продава за сумата от 42 000 лева или по 240 лева за квадратен метър в идеалния център на Казанлък. Има ли негласно споразумение между собственика на „Тракия Трейд“ и кмета на Община Казанлък?! – Въпрос на който всеки трябва да си отговори сам!

Десислава Петкова и

МГ Вис виталис

Коментари от Фейсбук