Излизат още въпроси и факти по сагата „Дупката“ и отношенията с „Тракия Трейд“

0
5

Един от мотивите фирма „Тракия Трейд“ да спечели делото срещу Община Казанлък е, че не е извършена промяна на ОУП и ПУП и фирмата не може да строи. Тук Община Казанлък е можела да атакува инвеститора, тъй като той е трябвало съгласно чл.131 от ЗУТ да внесе предложение за промяна на ПУП. Недоумение буди защо Община Казанлък не представи пред съда документа с решение на Експертен съвет по устройство на теритоята, който със свое решение 07/ от 06.03.2008 С ПРОТОКОЛ 5 приема идейния проект и ЗАДЪЛЖАВА инвеститора да изготви ПУП.

Защо не представи Протокол 3 на Експертния съвет с който инвестиционния проект се връща на „Тракия Трейд“ за да се приведе в съответствие с идейния проект от тръжната документация?

Защо Община Казанлък се явява на делото –съдбоносно за Общината с писмена защита и не изпраща адвокат?

Защо Община Казанлък не оспори част от претенциите на „Тракия Трейд“, като сумите по изкопаване на дупката и събаряне на съществуващите сгради. В подписания договор „Тракия Трейд“, съгласно член 7 ,т.1 купувачът се задължава със свои сили и средства да стори това. Та нима общинските юристи не са проверили, че „Тракия Трейд“ няма издадено разрешение за събаряне на сградите и изкопаване на дупката- де факто го е извършил незаконно и няма право да претендира за тези суми.

Защо Община Казанлък не оспори това?

И защо Община Казанлък само за 1 година реши всички проблеми и искания на „Тракия Трейд“, които фирмата не успя в предишния мандат?

Защо Общинското ръководство заблуждава жителите на Казанлък?

Защо не отговори на въпроса – кой, кога и защо се договори с „Тракия Трейд“?

Десислава Петкова и МГ Вис виталис

Коментари от Фейсбук